UKA
Sprawy bieżące

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna:
 1. Brała udział w prezentacji kierunku Projektowanie gier w przestrzeni wirtualnej prowadzonym na Wydziale Artstycznym UŚ
 2. Dyskutowała nt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw
 3. Dyskutowała nt konkursu MNiSW na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 4. Zapoznała się z aktualnymi sprawami dotyczącymi Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.
Informacja z 45th EUCEN Conference

W dniach 29-31 maja odbyła się w Charmey (Szwajcaria) 45-ta konferencja organizowana przez EUCEN - European Univeristy Continuing Education Network na temat Transfering Konowledge in a Global World: a ULLL Responsibility. 31 maja Zgromadzenie Ogólne powołało do EUCEN nową sieć narodową Network of Polish Universities Involved in Continuing Education (PULL), w skład której weszły wszystkie uniwersytety polskie będące członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Przedstawicielem PULL w EUCEN został sekretarz UKA profesor Zbigniew Palka.

archiwum - informacje z posiedzeń UKA

Informacja z posiedzenia KRUP w dniu 7 marca 2014 roku

 1. KRUP przyjęła sprawozdanie finansowe UKA za 2013 rok oraz zatwierdziła budżet na 2014 rok
 2. KRUP podjęła uchwałę w sprawie zadań Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej jako komisji merytorycznej KRUP
 3. KRUP podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
 4. KRUP podjęła uchwałę w sprawie nadania Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. KEN w Krakowie statusu uczelni stowarzyszonej z Programem MOST
 5. KRUP podjęła uchwałę w sprawie nadania Instytutowi Matematycznemu PAN statusu uczelni stowarzyszonej z Programem MOST
Informacja z posiedzenia KRUP w dniu 25 października 2013 roku

 1. KRUP podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
Informacja z posiedzenia KRUP w dniu 11 października 2012 roku

 1. KRUP desygnował - jako swojego przedstawiciela - Pana prof. dr. hab. Marka Wąsowicza z Uniwersytetu Warszawskiego w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej VI kadencji
 2. KRUP powołał UKA VI kadencji 2012-2016
 3. KRUP powołał Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących UKA VI kadencji
Informacja z posiedzenia KRUP w dniu 17 lutego 2012 roku

 1. KRUP przyjęła sprawozdanie finansowe UKA oraz zatwierdziła budżet na 2012 rok.
 2. KRUP przyjęła stanowisko UKA w sprawie art. 29 ust. 1 ustawy z 18 marca 2011r. nowelizującej ustawę o szkolnictwie wyższym

Komunikaty
Następne posiedzenie UKA
odbędzie się
17-18 czerwca 2016 roku
w Gdańsku

Informator

Pliki do pobrania

© UKA