UKA

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH NA POSIEDZENIU W DNIU
10 MARCA 2017 R. PODJĘŁA UCHWAŁĘ
O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ


Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna


jest członkiem


Central and Eastern European Network of Quality Assurance

Agencies in Higher Education - CEENQA


oraz partnerem


European Chemistry Thematic Network - ECTN


© UKA