UKA
Akredytowane kierunki studiów- filozofia
Akredytacja udzielona przez UKA 26 czerwca 2014
  • Wydział Filozoficzny - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - 5 lat
    kadra naukowo-dydaktyczna - A
    proces kształcenia - A
    infrastruktura dydaktyczna - B
    wewnętrzny system zapewniania jakości - C

 

 aktualne akredytacje
© UKA