UKA
Akredytowane kierunki studiów- filologia klasyczna
Akredytacja udzielona przez UKA 17 lutego 2012
  • Wydział Polonistyki - Uniwersytet Warszawski - 5 lat
    kadra naukowo-dydaktyczna - A
    proces kształcenia - A
    infrastruktura dydaktyczna - C
    wewnętrzny system zapewniania jakości - B

 

 aktualne akredytacje
© UKA