UKA
Akredytowane kierunki studiów- inżynieria chemiczna i procesowa
Akredytacja udzielona przez UKA 26 czerwca 2014
 • Wydział Chemiczny - Politechnika Wrocławska - 5 lat
  kadra naukowo-dydaktyczna - B
  proces kształcenia - B
  infrastruktura dydaktyczna - B
  wewnętrzny system zapewniania jakości - A
  laboratoria studenckie - na okres 5 lat

 

 aktualne akredytacje
© UKA