UKA
Akredytowane kierunki studiów- kognitywistyka
Akredytacja udzielona przez UKA 19 kwietnia 2013
  • Wydział Nauk Społecznych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - 5 lat
    kadra naukowo-dydaktyczna - A
    proces kształcenia - A
    infrastruktura dydaktyczna - A
    wewnętrzny system zapewniania jakości - A

 

 aktualne akredytacje
© UKA