UKA
Akredytowane kierunki studiów- ochrona środowiska
Akredytacja udzielona przez UKA 19 grudnia 2014
  • Wydział Chemii - Uniwersytet Gdański - 5 lat
    kadra naukowo-dydaktyczna - A
    proces kształcenia - A
    infrastruktura dydaktyczna - A
    wewnętrzny system zapewniania jakości - A

 

 aktualne akredytacje
© UKA