UKA
Akredytowane kierunki studiów- pedagogika
Akredytacja udzielona przez UKA 17 lutego 2012
  • Wydział Nauk Społecznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - 5 lat
    kadra naukowo-dydaktyczna - B
    proces kształcenia - B
    infrastruktura dydaktyczna - B
    wewnętrzny system zapewniania jakości - B

 

 aktualne akredytacje
© UKA