UKA
Akredytowane kierunki studiów- socjologia
Akredytacja udzielona przez UKA 17 lutego 2012
  • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - Uniwersytet Łódzki - 5 lat
    kadra naukowo-dydaktyczna - A
    proces kształcenia - B
    infrastruktura dydaktyczna - A
    wewnętrzny system zapewniania jakości - B

 

 aktualne akredytacje
© UKA