UKA
Kierunki akredytowane przez KRUP

Jednostki prowadzące akredytowany kierunek są upoważnione do umieszczania na swoich firmówkach oraz we wszelkich materiałach informacyjnych logo UKA wraz ze stosownym opisem o udzielonej akredytacji.
Dyplom ukończenia studiów zawiera wkładkę informującą o akredytacji.

Dzień po upływie okresu obowiązywania akredytacji przyznanej kierunkowi, traci się prawo do posługiwania się logo UKA.
Dany rok akademicki, w jakim to następuje, jest ostatnim rokiem, w którym można wydawać absolwentom wyciąg z certyfikatu akredytacji kierunku.

 

Aktualne akredytacje UKA - według kierunku


[Akredytacja aktualne]

© UKA