UKA

Prezydium Komisji


PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Marek W±sowicz - Uniwersytet Warszawski


WICEPRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Andrzej Mania - Uniwersytet Jagielloński


SEKRETARZ

Prof. dr hab. Zbigniew Palka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


© UKA