UKA

Rada Komisji


PRZEWODNICZĄCY RADY

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz - Uniwersytet Warszawski


SKŁAD RADY

Prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk - Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Aleksander Balter - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Stefan Marek Grochalski - Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Artur Michalak - Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk - Uniwersytet Warszawski

Mgr Konrad Kozioł - Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Piotr Gutowski - Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej


POSIEDZENIA RADY

15 czerwca 2016

27 września 2016

© UKA